top of page

 

咖啡拉花入門工作坊:

 

由基本操作,練習一至兩種圖案,再到姿勢動作糾正,令拉花變得更簡單

 

時間:60-90分鐘

價錢:$450/1位,2-3人一班

            

---------------------------------------------------

咖啡拉花進階工作坊


 

教你如何tune好一個適合拉花既Espresso

打奶技巧竅門掌握

講解不同器具影響

練習更多進階圖案

多年咖啡師經驗分享

 

時間:120分鐘

價錢:$600/1位,2-3人一班


 

咖啡拉花工作坊

HK$450.00價格
    bottom of page